Please add NASDAQ: XONE

NASDAQ : ExOne Co

Thanks.