ETTX Entasis Therapeutics Holdings Inc

ETTX Entasis Therapeutics Holdings Inc.
@david @Team212
Can we add this stock please thanks